Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016


Η Αγγλία  ( με τους Νορμανδούς που την κατέκτησαν το 1.100 μ.Χ. και όχι με τους Άγγλους που ήρθαν και αυτοί ως κατακτητές τον Στ΄ αιώνα μ.Χ. ) που είναι η δημιουργός χώρα στην αρχή της Μεγάλης Βρετανίας, ύστερα του Ηνωμένου Βασιλείου και εν τέλει της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, προσδιόρισε όσο κανένα άλλο έθνος την εξέλιξη – κατ ελάχιστους Έλληνες θετικά κατά τους περισσότερους αρνητικά – της ανθρωπότητας τα τελευταία 500 χρόνια.        
Είναι η μητέρα του κοινοβουλευτισμού – η mater parlamentorum - .
Είναι η χώρα που γεννήθηκαν τα πολιτικά κόμματα . Από τη μακρά κοινοβουλευτική και κομματική ιστορία της αντλούμε διδάγματα για την εφαρμογή του κοινοβουλευτικού συστήματος και την κατανόηση της ορθής λειτουργίας  των πολιτικών κομμάτων . Σ’ αυτή γεννήθηκαν οι θεμελιώδεις συνταγματικοί θεσμοί και οι πολιτικές ρυθμίσεις παγκόσμιας εφαρμογής, όπως είναι: η πρώτη έννοια Συντάγματος (Lex Terrae), το οποίο, ως εθιμικός νόμος «Law of the Land», αναβλύζει αμέσως από την κοινωνία και δεν παραχωρείται «άνωθεν».
Εκεί και το πρώτο δείγμα γραπτής συνταγματικής κατοχυρώσεως δικαιωμάτων του ανθρώπου –Magna Karta- το 1215 μ.Χ..  
Εκεί και το πρώτο κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα.
Εκεί ιδρύεται  το σύστημα των δύο νομοθετικών σωμάτων.
Εκεί δημιουργείται ο θεσμός της κυβερνήσεως και του υπουργικού συμβουλίου ως συλλογικών οργάνων και κυρίων οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας και η σχέση τους με τα νομοθετικά σώματα και τον ανώτατο άρχοντα.
Ο θεσμός του πρωθυπουργού εκεί γεννήθηκε το 1.714 μ.Χ.
Ο θεσμός της αντιπολιτεύσεως και της σκιώδους «κυβερνήσεως». Η ποινική ευθύνη των υπουργών, κ.ά. Εκεί γεννήθηκαν .
Παρά ταύτα, η ίδια η Αγγλία αποτελεί σήμερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο την μεγαλύτερη εθνοτική (nation) και χωρική (land) οντότητα, που δεν απολαμβάνει καθεστώς αυτονομίας, έστω περιορισμένης , λες και η ιστορία έχει στραφεί σήμερα εναντίον της…
Η λειτουργία της εκτελεστικής , νομοθετικής και εν τέλει της λαϊκής εξουσίας επαφίεται στα ήθη , στα έθιμα και στον όρκο του Στέμματος που έδωσε για την πιστή τήρηση τους κατά την ανάρρηση του στον θρόνο . Αυτά είναι πράγματα πρωταρχικά και πολύτιμα για την ύπαρξη του Ηνωμένου Βασιλείου  .
Ούτε η Αγγλία, ούτε η Μεγάλη Βρετανία, ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο γνώρισαν ποτέ αυτό που στις άλλες χώρες μπορεί να θεωρηθεί «ιδρυτική στιγμή», επ’ ευκαιρία της οποίας καταρτίζεται και αρχίζει να εφαρμόζεται κάποιος συνταγματικός χάρτης. Ουδείς συνταγματικός θεσμός , που να αποτελεί καρπό σχεδιασμού , ισχύει εκεί . Δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει σύνταγμα και η πολιτική ,οικονομική και κοινωνική  λειτουργία της χώρας επαφίεται στο πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο όλων των ανθρώπων του Ηνωμένου Βασιλείου , αλλά το κυριότερο του κάθε ενός ξεχωριστά , από τον ρακοσυλλέκτη μέχρι τον ανώτατο άρχοντα .
                                                                                             
                                                                                                       Frixosforever