Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016


         Τσίπρας: «Στο επίκεντρο πλέον μπαίνει η ανάπτυξη»
Πανστρατιά για την ανάπτυξη κήρυξε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας το βράδυ της 16ης  Ιουνίου2016 στην εκδήλωση «Ελλάδα 2021: Δίκαιη Ανάπτυξη - Παραγωγική Ανασυγκρότηση», στο μουσείο της Ακρόπολης

Όταν επικρατεί κλίμα εμπιστοσύνης στους πολίτες μιας χώρας με ελεύθερη οικονομία , αυτοί έχουν την διάθεση να καταναλώνουν, επομένως έχουμε αύξηση της ζήτησης . Όταν αυξάνεται η ζήτησης το άμεσο αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται η εισαγωγή αλλά και η παραγωγή προϊόντων προς κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης . Τότε στο κομμάτι της αύξησης της  παραγωγής , πέραν του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος αυξάνονται και οι θέσεις εργασίας .Από όλα τα προαναφερθέντα “Όταν”,  το πρώτο , εκείνο που αναφέρεται στην εξασφάλιση εμπιστοσύνης των πολιτών , είναι και το κλειδί ομαλής λειτουργίας μιας ελεύθερης οικονομίας . Όταν αυτή η εμπιστοσύνη δεν υπάρχει , η οικονομία πάει κατά κρημνό .Ο κυριότερος δείκτης στις ανεπτυγμένες χώρες , στις ΗΠΑ , στην Βρετανία , στην Γερμανία κλπ. που οι στατιστικές  τους εθνικές υπηρεσίες παρακολουθούν και μετρούν την οικονομία τους , είναι ο “Consumer confidencer Index” “Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης”. Αυτός ο δείκτης , παρά τον αποφασιστικό και μοναδικό σχεδόν  ρόλο του στην οικονομία , δεν υπάρχει για την Εθνική Στατιστική Αρχή της Ελλάδας Και όμως όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο μόνος φορέας και μάλιστα ιδιωτικός, στην χώρα μας που υπολογίζει τον δείκτη καταναλωτή είναι το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το “IOBE”. Στην Ελλάδα όμως ο δείκτης αυτός είναι απαξιωμένος , θεωρείται από τους πολιτικούς αλλά  και από τους πολίτες  ως εργαλείο του επάρατου καπιταλισμού  μια που από το 1974 στην ηγεσία της διαχείρισης της εθνικής οικονομίας επικράτησαν πολιτικοί με κρυπτόμαρξιστικές απόψεις και από τον Ιανουάριο του 2015 έκλεισε ο παράδοξος αυτός πολιτικοοικονομικός κύκλος , σαν τανάλια την χώρα μας , με πλήρη κατίσχυση μαρξιστών  οικονομολόγων και συγχρόνως , άκρατων λαϊκιστών πολιτικών . Ο λαϊκισμός έχει φωλιάσει για καλά στο μυαλό του ελληνικού λαού και ουσιαστικά κανένα κόμμα δεν μπορεί πλέον να τον αποφεύγει .Δυστυχώς αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα της χώρας και όχι η οικονομία ,την οικονομία την επεξεργάζεσαι , την αντιμετωπίζεις , παίρνεις μέτρα , όπως έκανε  λχ. ο κυπριακός ή ο ιρλανδικός λαός , για τον λαϊκισμό όμως τι μπορούμε να κάνουμε; Ο λαϊκισμός γεννήθηκε στην πρώτη , χρονολογικά, δημοκρατία του κόσμου , στην αθηναϊκή πολιτεία με την μορφή της δημαγωγίας από τους σοφιστές και τους επαγγελματίες πολιτικούς εκείνης της εποχής  . Για να υπάρξει λαϊκισμός πρέπει από το ένα μέρος να υπάρχουν πολιτικοί που να λαϊκίζουν , να υπάρχουν δηλαδή αυτοί που υπόσχονται τα πάντα στους πάντες και από το άλλο , οι πολίτες που να αποδέχονται και να υποστηρίζουν , δια τις ψήφου των ,τις καταφανώς εκτός τόπου και χρόνου υποσχέσεις τους ακόμα και όταν αντιλαμβάνονται κατά βάθος ότι οι υποσχέσεις αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν ελλείψει θεσμών , μέσων και κυρίως χρημάτων . Στις σύγχρονες χώρες της Δύσεως σκοπός του κοινωνικού και οικονομικού συστήματος είναι να καταστούν οι πτωχοί πλούσιοι .Αυτό βέβαια δεν είναι εφικτό για όλους , καταβάλλεται πάντως προσπάθεια να αποκτήσουν οι περισσότεροι ένα αξιοπρεπές εισόδημα , να παύσουν τουλάχιστον να είναι φτωχοί. Στην χώρα μας όμως , στην χώρα του άκρατου λαϊκισμού , ο σκοπός είναι αντιστρόφως ανάλογος , όχι ο σκοπός εδώ στην χώρα μας δεν είναι να καταστούν οι πτωχοί πλούσιοι , αλλά να γίνουν οι πλούσιοι ….. φτωχοί . Η Ελλάδα έχει από το 2007 κυριευθεί και πλέον από το 2015 έχει κατακλυσθεί από έναν απόλυτο και διαλυτικό λαϊκισμό  . Φτάσαμε στο τραγικό σημείο από την μια να έχουμε “Capital Controls” στις τράπεζες μας (σαφή ένδειξη έλλειψης  εμπιστοσύνης) και από την άλλη να υπόσχεται ο πρωθυπουργός στον ελληνικό λαό…… δίκαιη ανάπτυξης.
                                                                                                                 frixos  

Δεν υπάρχουν σχόλια: