Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016Για να ξανακτίσουμε την χώρα μας πρέπει 
να αντισταθούμε σε όσους κολακεύουν τους 
αδύνατους , να αγνοήσουμε τις φωνές των 
εξτρεμιστών και να ενωθούμε ως λαός για 
να εκτελέσουμε το καθήκον μας .
      Margaret Hilda Thatcher, 19252013

Δεν υπάρχουν σχόλια: